Tổng phổ: MỪNG THÁNH GIUSE TRẦN VĂN TUẤN

Ca khúc: Mừng Thánh Giuse Trần Văn Tuấn

Sáng tác: Lm. Xuân Thi

Phối kèn đồng: Joshung 

https://www.youtube.com/watch?v=mKnUPg2rMzQ&list=PL335za3E9rCD00KXioIp_2Zow4lt9FwJa

Dowload tổng phổ: https://drive.google.com/file/d/1GQAj-Nh09u-zh_U_JpRamIqoVmz0WASg/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *