Tổng phổ: Lậy Thánh Giuse (Minh Đệ)

Ca khúc: Lậy Thánh Giuse

Sáng tác: Minh Đệ

Phối nhạc kèn đồng: Joshung – Viết cho Giáo xứ Đàn Giản

Xem theo danh sách: có phân phổ từng bè

Bản tổng phổ: 

https://drive.google.com/file/d/1MIBqveEJ_0IL6XXVrp5k0Y4pSp0-lJ98/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *