Các phím tắt cơ bản trong Sibelius

CÁC PHÍM TẮT CƠ BẢN TRONG SIBELIUS

– Mai Kiên –

Phím Escape: Để bỏ chọn hết các chức năng. Lúc này các phím chức năng sẽ không có hiệu lực.

Nhấn chuột trái: Chọn một đối tượng nào đó (nốt nhạc, ô nhịp, chữ …)

Nhấn đúp chuột lên trên dòng nhạc: chọn cả một dòng nhạc đó.

Nhấn 3 lần chuột lên dòng nhạc: chọn riêng khuông nhạc nào đó của cả bản nhạc.

Phím Enter: nếu các bạn nhấn chuột để chọn nốt nhạc nào đó rồi nhấn Enter thì sẽ đẳng âm nốt đó (thành tên nốt khác nhưng có cùng cao độ). Nếu chọn chữ rồi nhấn Enter sẽ cho phép chỉnh sửa chữ đó. Nếu chọn vạch nhịp rồi nhấn Enter thì sẽ ép cho ô nhịp đó xuống dòng dưới.

Các phím chữ trên bàn phím:

A              Nốt La (Nhấn shift+A để thêm nốt la vào nốt bất kỳ – trường hợp chép bè)

B              Nốt xi (Nhấn shift+B để thêm nốt xi vào nốt bất kỳ – trường hợp chép bè)

C              Nốt đô.

D              Nốt rê

E              Nốt mi

F              Nốt pha

G             Nốt xon

H              Thêm ký tự to dần đều – crescendo (shift + H để chép ký tự nhỏ dần- decrescendo)

I                Hiện cửa sổ của các nhạc cụ trong bản nhạc đang chép.

K              Hiện cửa sổ Hóa biểu

L               Hiện cửa sổ các loại dòng (như trills, cọc 1, cọc 2…, rit, nhấn…)

M             Đóng mở Cửa sổ Mixer

P               Chơi (phát) bản nhạc để nghe. (Nhấn escape hoặc phím O để dừng lại)

Q              Ẩn hiện cửa sổ khóa (khóa son, khóa fa…)

R              Nhắc lại một đối tượng nào đó. Ví dụ chọn nốt nhạc đã chép rồi nhấn R để nhắc lại.

S               Dấu nối. dùng phím space bar để mở rộng

T               Ẩn hiện của sổ loại nhịp (time signature)

U              Ẩn hiện của sổ  guitar frame

X              quay đuôi (cờ) hặc nối các nốt nhạc đã chọn

Z               Ẩn hiện của sổ  biểu tượng (Bạn có thể thêm các biểu tượng vào bản nhạc)

Các phím trên bàn phím số bên tay phải: (Khi chọn chế độ bàn phím của máy tính xách tay thì các phím chức năng dưới đây phải bấm ở các phím số bên trên các phím chữ.)

Phím 2 (ở bên phím số bên phải)                    nốt kép

Phím 3 (ở bên phím số bên phải)                    nốt  đơn

Phím 4 (ở bên phím số bên phải)                    nốt đen

Phím 5 (ở bên phím số bên phải)                    nốt trắng

Phím 6 (ở bên phím số bên phải)                    nốt tròn

Phím 7 (ở bên phím số bên phải)                    thêm dấu bình vào nốt nhạc vừa chọn

Phím 8 (ở bên phím số bên phải)                    thêm dấu thăng vào nốt nhạc vừa chọn

Phím 9 (ở bên phím số bên phải)                    thêm dấu giáng vào nốt nhạc vừa chọn

Các phím sô bên trên phím chữ: (Nếu bạn chọn chế độ bà phím máy tính xách tay thì các phím này tương tự như phím số bên tay phải)

Phím 3 (ở bên trên phím chữ)             thêm quãng ba lên trên nốt vừa chọn

Phím 4 (ở bên trên phím chữ)             thêm quãng bốn lên trên nốt vừa chọn

Phím 5 (ở bên trên phím chữ)             thêm quãng năm lên trên nốt vừa chọn

Phím 6 (ở bên trên phím chữ)             thêm quãng sáu lên trên nốt vừa chọn

Phím 7 (ở bên trên phím chữ)             thêm quãng bảy lên trên nốt vừa chọn

Phím 8 (ở bên trên phím chữ)             thêm quãng tám lên trên nốt vừa chọn

 

Tổ hợp phím (nhấn giữ phím đầu rồi nhấn phím thứ hai một phát)

Shift +3 (ở bên trên phím chữ)              thêm quãng ba ở dưới nốt vừa chọn

Shift +4 (ở bên trên phím chữ)                       thêm quãng bốn ở dưới nốt vừa chọn

Shift +5 (ở bên trên phím chữ)           thêm quãng năm ở dưới nốt vừa chọn

Shift +6 (ở bên trên phím chữ)                       thêm quãng sáu ở dưới nốt vừa chọn

Shift +7 (ở bên trên phím chữ)                       thêm quãng bảy ở dưới nốt vừa chọn

Shift +8 (ở bên trên phím chữ)                       thêm quãng tám ở dưới nốt vừa chọn

 

Alt (option) + nhấn chuột:       dán (paste) những gì được chọn (hoặc nhấn cả hai chuột)

Alt (option)+ 2,3,4 (ở trên phím W, không phải ở phím số bên phải): thay đổi bè (voice) của nốt nhạc sang bè 2, 3 và 4.

Ctrl (command) + A                Chọn tất cả.

Ctrl (command) + B                thêm nhịp ở cuối bản nhạc

Ctrl (command) + C                copy vào clipboard

Ctrl (command) + D                Cửa sổ cài đặt văn bản (document setup)

Ctrl (command) + E                  Thêm ký hiệu lực độ vào nốt đã chọn (Sau khi nhấn Ctrl+E thì nhấn chuột phải để chọn lực độ đã soạn sẵn)

Ctrl (command) + F                tìm kiếm một đối tượng trong bản nhạc.

Ctrl (command) + I                   Bật tắt hộp thoại thuộc tính (properties box)

Ctrl (command) + K               thêm hợp âm lên trên nốt nhạc đã chọn.

Ctrl (command) + L                chép lời ca vào nốt đã chọn.

Ctrl (command) + N                chép một bản nhạc mới

Ctrl (command) + O               mở một bản nhạc đã chép rồi.

Ctrl (command) + P                lệnh in

Ctrl (command) + Q               thoát hoàn toàn Sibelius.

Ctrl (command) + R                thêm ký tự tuần tự (rehearsal) lên trên nột nhạc/ô nhịp đã chọn (Để phân đoạn A – B – C)

Ctrl (command) + S                lưu bản nhạc

Ctrl (command) + T                thêm chữ vào một nốt nhạc đã chọn

Ctrl (command) + U                Ẩn và hiện menu phía trên màn (chế độ toàn màn hình)

Ctrl (command) + W               Đóng bản nhạc đang chép.

Ctrl (command) + Y                thực hiện lại thao tác vừa undo (nếu bạn vừa nhấn undo)

Ctrl (command) + Z                Quay trở lại thao tác vừa làm

 

Control + Alt (command + option) G  Đi đến ô nhịp mong muốn. (Nhập ô nhịp bạn cần đến)

Control (command) + Shift A        Chọn cả dòng lời ca (nếu một từ đã được chọn)

Control (command) + Shift B        Thêm một ô nhịp vào sau đối tượng vừa chọn.

Control (command) + Shift F        Thu thanh (nhấn Esc để dừng lại)

Control (command) + Shift G        Đi đến trang mong muốn. (Nhập số trang bạn cần đến)

Control (command) + Shift H        Giấu những gì đã chọn.

Control (command) + Shift N        Tự động căn khoảng cách nốt đã chọn

Control (command) + Shift O        Tùy chọn thu thanh

Control (command) + Shift T        Chuyển qua lại bản nhạc sang dạng dịch giọng (gọi là “In”)

Ctrl và “+” để phóng to bản nhạc.

Ctrl và “+” để thu nhỏ bản nhạc.

 

Phím mũi tên quay lên                        Chuyển  nốt đã chọn lên cao độ khác (hoặc để di chuyển chữ)

Phím mũi tên quay xuống       Chuyển nốt đã chọn xuống cao độ khác (hoặc để di chuyển chữ)

Ctrl+mũi tên quay lên             Chuyển các nốt đã chọn lên 1 quãng tám

Ctrl+mũi tên quay xuống        Chuyển các nốt đã chọn xuống 1 quãng tám

Nhấn mũi tên phải                   Chuyển đến nốt kế tiếp

Nhấn mũi tên trái                    Chuyển đến nốt trước đó

 

Phím HOME                              Quay lại trang trước

Phím END                                  Đi đến trang sau

Phím PAGE UP                       Cuộn trang lên trên

Phím PAGE DOWN                Cuộn trang xuống dưới

 

Shift + Alt (option) + mũi tên trái/phải                        Phóng to hay thu nhỏ khoảng cách ô nhịp, hay giãn khoảng cách nốt.

Shift + Alt (option) + mũi tên lên/xuống         Dịch chuyển dòng nhạc lên hay xuống

Control + Alt (command + option) + mũi tên xuống  Dịch chuyển từ dòng đã chọn xuống dòng dưới.

Sibelius – Một số thao tác cơ bản.

 Mai Kiên – Xuân Phương

(1 số phím chỉ dùng trên notbook!)

Chú ý: đầu tiên hãy bấm tổ hợp phím Ctrl+, (dấu phảy) sau đó vào mục Menus and Shortcut và ở trong bảng này hãy chọn notbook(laptop) shortcut.

 1.      Muốn nhập nốt, ấn các phím 1,2,3,4,5,6 để tương ứng với các nốt có trường độ móc tam,móc kép ,móc đơn…vvv. Các dấu bình ấn 7,dấu # ấn 8,dấu b ấn 9.

2.      Tuỳ biến cho các cờ của nốt nhạc nối liền hay rời ra, hãy nhấn vào dấu móc kép trên bảng keypad góc dưới bên phải.

3.      Muốn tạo nốt hoa mỹ chọn hình dấu lặng trên bảng Keypad.

Bạn có thể bấm từ F8 đến F12 để chuyển đổi các cửa sổ trong khi chép nhạc.

4.      Để thêm các biểu tượng linh tinh ấn Z.

5.      Muốn lựa chọn nhiều ô nhịp giữ Shift.

6.      Muốn đuôi nốt nhạc hoặc dấu luyến quay lên quay xuống chọn vào nốt nhạc hoặc dấu luyến đó và ấn phím X.

7.      Để chuyển sang chế độ nhập nốt nhạc bạn nhấn phím N.

8.      Muốn chép chùm 3 nhập nốt đầu rồi ấn Ctrl+3 (hoặc với Ctrl+số bất kỳ để tạo chùm 5,chùm 6,chùm 7 vv.vv…

9.      Chấm dôi ấn dấu chấm (.)

10.   Muốn luyến ấn S hoặc Shift+S để luyến cả câu, dấu nối ấn phím hỏi (?)

11.   Chọn hoá biểu ấn phím K. Sau khi ra bảng hãy chọn hóa biểu mong muốn rồi nhấn vào nhịp cần chuyển.

12.   Nhấn L để chọn bảng ký hiệu về dòng kẻ như cọc 1, 2… gliss, dấu chuyển quãng tám…

 

13.  Chép các ký hiệu về Segno và Coda bạn nhấn phải chuột rồi chọn Text, tiếp theo chọn Other system text rồi chọn repeat. Sau đó nhấn phải chuột rồi chọn ký tự mong muốn. Nếu muốn cỡ to hay nhỏ bạn có thể chỉnh cỡ font ở ô Size trong bảng Edit system Text.

14.  Chép các khóa nhạc bạn nhấn phím Q. Sau đó chọn khóa rồi nhấn vào ô nhịp nào cần chuyển.

15.  Chọn loại nhịp (2/4…3/4….4/4 vv….) ấn phím T rồi nhấn vào ô nhịp cần chuyển.

16.  Để chép hợp âm bạn ấn Ctrl+K rồi nhấn vào nốt nhạc, sau đó nhập hợp âm. Trong khi chép hợp âm bạn có thể nhấn phím phải chuột để chọn các hợp âm đã nhập sẵn

17.  Thêm các dòng nhạc cụ ấn I

18.  Muốn thay đổi dấu hoá ,tempo, vv..vv…để tạo ra từng đoạn nhạc khác nhau trên cùng một trang chọn ônhịp muốn chuyển đổi rồi chọn phần Bars trên bảng properties selection và ở trong ô Gap before bar điền vào 1 giá trị khoảng 6,7 hay 8 gi đó tuỳ thích.(cái này thích hợp cho việc viết từng mẫu câu)

19.  Ghi chú tính chất,tempo bài ấn Ctrl+Alt+T rồi ấn chuột trái vào chỗ muốn ghi rồi lại ấn chuột phải để chọn các mẫu…

20.  Tự động sắp xếp khoảng cách các nốt chọn ônhịp rồi bấm Ctrl+Shift+N

21.  Thu tất cả các ônhịp không có nốt nhạc vào 1 khuông nhạc ấn Ctrl+Shift+M

22.  Muốn ẩn các dòng nhạc trống,không có nốt nhạc ấn Crtl+Shift+Alt+H.Nếu muốn hiện lại ấn Crtl+Shift+Alt+S (Lưư ý:chức năng này chỉ dùng cho tổng phổ khí nhạc)

23.  Xoá ô nhịp giữ Ctrl rồi ấn vào ô nhịp muốn xoá sau đó ân Del

24.  Viết lời ca khúc Ctrl + L.(Lời 2 ấn Ctrl+Alt+L)

25.  Chỉnh sửa kích cỡ trang, dòng nhạc,lề giấy ấn Ctrl+D

26.  Lên xuống Tone ấn Shift+T

27.  Cộng thêm bè lên trên chọn nốt muốn thêm  rồi ấn Shift+1,2,3….9 tương ứng các bè.Nếu bè dưới chọn Notes trên thanh Menu xuống dòng add interval rồi chọn bè muốn thêm.(mặc định cho desktop là ấn thẳng các số 1,2,3 để tương ứng các nốt thêm xuống bè dưới.)

28.  Cộng thêm bè tuỳ chọn ấn vào note muốn thêm bè rồi ấn Shift+A,B,C,D…..tương ứng với các nốt la si do re…vv.

29.  Thêm ônhịp ấn Ctrl+B,muốn chèn ônhịp vào giữa bài chọn ônhịp muốn chèn thêm vào rồi bấm Ctrl+shift+B

30.  Muốn đặt các dấu quay đi quay lại ,kết…vvv.bấm chuột phải chọn Barline rồi chọn theo ý muốn sau đó ấn vào ô nhịp muốn đặt.

31.  Muốn đánh dấu các đoạn đặc biệt bấm chuột phải chọn Highlight rồi chọn những câu hay đoạn muốn đánh dấu.

32.  Muốn phân đoạn A,B,C…. ấn Ctrl+R rồi nhấn vào ônhịp muốn chọn.

33.  Muốn tạo thêm 1 dòng nhạc phụ cho Drum hoặc bè…chọn ônhịp muốn thêm rồi bấm chuột phải(không được để con trỏ chuột trong ônhịp đang chọn) và chọn other – ossia staff – ossia below.

34.  Muốn viết các ghi chú,lời hát,tempo,Coda,tính chất,sắc thái,Tên bài,người sang tác….vvv..bấm chuột phải vào Text rồi chọn các chức năng.

35.  Muốn ký hiệu to dần chọn ônhịp đó và ấn H…Biểu tượng nhỏ dần ấn Shift+H

36.  Thay đổi hình nốt nhạc -chọn nốt muốn thay ấn Shift với dấu – hoặc +

37.  Muốn nhắc lại hay nhân lên(giống như Ctrl+D ở Cubase) đánh dấu chọn 1 nốt 1 câu hay 1 đoạn nhạc muốn nhân rồi ấn R

38.  Đổi bè 1 sang bè 2 ấn Shift+V

39.  Muốn Edit bất cứ thứ gì(nốt nhạc, ônhịp,ký hiệu,biểu tượng.font chữ…vv) ấn vào cái đó rồi chọn công cụ tương ứng trên bảng Properties Selection Ctrl+Alt+P (mặc định ở bên phải).và điều chỉnh theo ý muốn.

40.  Muốn chỉ chọn từng phần như lời,hợp âm hoặc ký hiệu để chỉnh sửa bấm vào Edit trên thanh Menu rồi chọn filter và chọn các mục muốn lọc…

41.  Tuỳ biến kích cỡ khoảng cách kiểu dáng…vv! ấn Ctrl+Shift+E.(cái này ko biết ko nên sờ vào vì có thể sau khi chỉnh xong bản nhạc như 1 bãi rác)

42.  Muốn export riêng từng câu nhạc ra file ảnh để chèn vào văn bản ấn Alt+G  rồi bấm chuột khoanh vùng muốn chọn,sau đó copy và đưa sang văn bản dán vào.

43.  Và cuối cùng là nếu muốn export bài ra dưới dạng 1 file ảnh để tiện việc gửi Email chọn File trên thanh Menu và xuống hàng export chọn Graphic và chọn các file ảnh muốn Export (nên chọn export ra file BMP windows bitmap) để bất cứ window nào cũng có thể đọc và chất lượng in ra tuyệt hảo!!!!!!

One thought on “Các phím tắt cơ bản trong Sibelius

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *