Lên dây đàn Violin như thế nào cho đúng?

Recently, THANH NAM Music has received many questions from customers about how to tune the violin properly? Through this article, THANH NAM Music will send customers the answer to this question.


Unlike a piano or guitar, the violin has no keys, so the player must remember the exact position of the notes on the string thanks to regular study and practice.

For beginners, to make it easier to memorize and press notes, you can use tape to stick on the positions of notes or make your own notation to memorize on the fretboard.

Violin has four strings, each string’s pitch is spaced exactly five intervals. These strings are Sol – Re – La – Mi (G – D – A – E) corresponding to the 4-3-2-1 string.

silhouette studio designer edition crack

driveragent plus product key generator

Before playing, we need to tune the guitar correctly so that the sound is not exposed.

On a violin, there is a component called tuning pegs, which is used to attach the strings to the body, and can also be used to tune with a narrow amplitude, also known as a fine tuner, with high precision. .

In order to achieve a standard sound, we need to tune the strings based on the high precision of the tuner. Adjust the tuning pin, the string pin so that when pulling or plucking the string, the sound output compares with the tuner and shows the following display:

 

 

Description of Violin Strings:

  • Dây thứ 4: là dây Sol (G) có cao độ thấp nhất trong 4 dây. Khi đối chiếu với tuner thấy hiển thị G3 có màu xanh lá là âm đã đạt chuẩn.

  • Dây thứ 3: là Re (D), cao độ cao hơn dây Sol một quãng 5 đúng. Tuner hiển thị D4 có màu xanh lá.

  • Dây Thứ 2: là La (A), cao độ cao hơn dây Re một quãng 5 đúng. Tuner hiển thị A4 có màu xanh lá.

  • Dây thứ 1: là dây Mi (E), có cao độ cao nhất và hơn dây La một quãng 5 đúng. Khi điều chỉnh tuner hiển thị E5 có màu xanh lá.

Nếu không có tuner bạn có thể dùng điện thoại thông minh (smartphone) download những phần mềm tuner miễn phí về điện thoại để sử dụng như một máy tuner thực thụ.

Trong trường hợp không có những máy móc hay phần mềm hỗ trợ bạn có thể nhờ đến giáo viên, những người giỏi chơi violin, hay trung tâm bán đàn là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong việc lên dây hoặc cũng có thể tự mình điều chỉnh thủ công nhưng cần dựa vào âm chuẩn của tiếng đàn piano và điều kiện là tai phải tốt.

Tham khảo: Các lưu ý cần biết khi chọn mua đàn Violon cho người mới bắt đầu chơi

Tham khảo giá 1 cây đàn violin tại Thành Nam MusicThành Nam Music
Hotline & Zalo: 0939 911 116
Facebook: Thành Nam Music
Email: thanhnammusic.com@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon