Học âm nhạc tăng khả năng học tập?

Much research has been done linking the study of the Arts (especially reading music) to higher academic achievement.

 Students who take the time to focus on learning a musician will learn to work well with others more easily, have a greater sense of responsibility, and learn to apply themselves to difficult things and keep trying until the end. when they get the results they want.

Additionally, studies show time and time again that students who study the Arts achieve higher academic performance. This is largely due to some basic mechanics of the human brain. Without going into details, the brain is divided into two hemispheres, each performing different functions. Simply put, one is logic, the other is creativity. 

Tuy nhiên, khi chúng ta học nhạc, cả hai bên não đều được kích hoạt, do đó, khiến các tín hiệu trong não của chúng ta truyền đi qua lại giữa hai bán cầu rất nhanh chóng, tạo nên các kết nối bền chặt hơn. Sau đó, những kết nối mạnh mẽ hơn này cho phép chúng tôi truy cập thông tin nhanh hơn. Nó cũng giống như những sợi dây lớn mà chúng ta sử dụng để kết nối loa với nguồn âm thanh, dây càng lớn thì âm thanh càng mạnh. Điều này cũng đúng với âm nhạc, Hai bán cầu não của một người giao tiếp qua lại với nhau càng thường xuyên thì kết nối đó càng trở nên mạnh mẽ, giúp người đó truy xuất thông tin đó nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Furthermore, since the person has access to both sides of his/her brain frequently, he/she is more likely to use both creativity and logic to solve any given problem. sam broadcaster 4.9-8 crack Thus, studying the Arts produces higher achievement academically as well as artistically.

whitecrack.com twitcrack.com windowscrack.net keygensoft.com

instaup apk gbwhatsapp apk

Joshung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon