Thông tin tuyển sinh ĐH chính quy HV âm nhạc quốc gia Việt Nam – 2019

Tên trường: HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

Ký hiệu: NVH

Địa chỉ: Số 77 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 38517093

Website: www.vnam.edu.vn

 

 1. Đối tượng tuyển sinh:Thí sinh đăng ký dự thi vào Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phải có các điều kiện như sau:
  – Tốt nghiệp Trung cấp âm nhạc hoặc có trình độ tương đương hệ trung cấp âm nhạc
  – Tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT.
 2. Phạm vi tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước.
 3. Phương thức tuyển sinh:Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

– Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức tuyển sinh bằng phương thức thi kết hợp xét tuyển; phương thức xét tuyển thẳng và phương thức tuyển thẳng.
– Khối thi: khối N.
3.1 Phương thức thi kết hợp xét tuyển
Thi môn Cơ sở và môn Cơ bản, kết hợp xét tuyển môn Ngữ văn
(Môn Cơ sở: Chuyên môn chính; Môn Cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp)
Cụ thể môn thi của các chuyên ngành: 
1. Chuyên ngành Âm nhạc học

 1. Môn cơ sở: chuyên ngành (viết tiểu luận)
  b. Môn cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (hòa thanh, phân tích âm nhạc và ghi âm).
  + Piano cơ bản.
  2. Chuyên ngành Sáng tác âm nhạc:
 2. Môn cơ sở: Viết sáng tác
  b. Môn cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (hòa thanh, phân tích âm nhạc và ghi âm).
  + Piano cơ bản.
  3. Chuyên ngàn Chỉ huy (02 Chuyên ngành)
 3. Môn cơ sở: Chỉ huy
  b. Môn cơ bản: kiến thức âm nhạc tổng hợp (hòa thanh, phân tích âm nhạc và ghi âm)
  + Piano cơ bản.
  4. Chuyên ngàn Thanh nhạc
 4. Môn cơ sở: Biểu diễn Thanh nhạc
  b. Môn cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (hòa thanh, phân tích âm nhạc và ghi âm).
  5. Chuyên ngàn Piano
 5. Môn cơ sở: Biểu diễn Piano
  a. Môn cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (hòa thanh, phân tích âm nhạc).
  6. Chuyên ngàn Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (16 Chuyên ngành)
 6. Môn cơ sở: Biểu diễn nhạc cụ
  b. Môn cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (hòa thanh, phân tích âm nhạc).
  7. Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (07 Chuyên ngành)
 7. Môn cơ sở: Biểu diễn nhạc cụ
  b. Môn cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (hòa thanh, phân tích âm nhạc).
  8. Nhạc Jazz (05 Chuyên ngành)
 8. Môn cơ sở: Biểu diễn nhạc cụ
  b. Môn cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (hòa thanh, phân tích âm nhạc).
  Xét tuyển môn Ngữ văn xét tuyển dựa trên một trong các kết quả sau:
  – Điểm trung bình chung môn Ngữ văn trong học bạ (theo quy định của Bộ) của 3 năm học THPT
  – Điểm trung bình chung môn Ngữ văn trong 3 năm học cuối trung cấp (theo quy định của Bộ) của chương trình Văn hoá phổ thông hệ TCCN
  – Điểm thi môn Ngữ văn (theo quy định của Bộ) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.
  Lưu ý: Thí sinh bắt buộc phải chọn và đăng ký một trong 3 hình thức xét tuyển môn ngữ văn trên.
  Dự kiến điểm trúng tuyển và cách tính điểm
  Điểm trúng tuyển:
  – Điểm Chuyên ngành: Hội đồng tuyển sinh quyết định căn cứ kết quả tuyến sinh
  – Điểm trung bình chung Kiến thức âm nhạc tổng hợp: từ 5,00 điểm trở lên.
  Cách tính điểm:
  – Điểm Chuyên ngành: Hội đồng chấm điểm độc lập và lấy điểm trung bình chung
  – Điểm Kiến thức âm nhạc tổng hợp: tính tổng các điểm thành phần (không có điểm thành phần bị điểm liệt).
  3.2. Phương thức xét tuyển thẳng:theo đề án Đối với các thí sinh tốt nghiệp hệ TCCN tại Học viện ANQGVN và đã tốt nghiệp THPT. Trong đó: ngành Piano điểm tốt nghiệp chuyên ngành từ 9.5 điểm trở lên; Tất cả các ngành còn lại điểm tốt nghiệp chuyên ngành từ 9.0 điểm trở lên. Điểm tốt nghiệp các môn thuộc khối Kiến thức âm nhạc bao gồm: Lý thuyết âm nhạc, Hoà âm, Trích giảng âm nhạc, Hình thức âm nhạc, Ký xướng âm, Piano cơ bản (LSC) từ 7.0 điểm trở lên.
  Chỉ tiêu xét tuyển là: không quá 15% trên tổng chỉ tiêu, tương đương 22 chỉ tiêu.
  3.3. Phương thức tuyển thẳng:theo quy chế của Bộ GD&ĐT đối với các thí sinh đã đoạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc Quốc tế. Học viện sẽ xét công nhận các cuộc thi dựa trên tiêu chí và quy mô của cuộc thi mà thí sinh đã đoạt giải thưởng. Thủ tục xét tuyển theo quy chế của bộ GD&ĐT.
  Lưu ý: các trường hợp có nguyện vọng xét thủ khoa thì không áp dụng xét tuyển thẳng hoặc tuyển thẳng mà phải tham gia thi tuyển theo đúng quy định.
  4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

 

Các ngành đào tạo đại học

 

129

1

Âm nhạc học

7210201

10

2

Sáng tác âm nhạc

7210203

6

3

Chỉ huy âm nhạc

7210204

6

4

Thanh nhạc

7210205

40

5

Biểu diễn nhạc cụ phương tây

7210207

20

6

Piano

7210208

16

7

Nhạc Jazz

7210209

16

8

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

7210210

15

 1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
 2. Các thí sinh trước hết phải đủ điều kiện: Tốt nghiệp Trung cấp âm nhạc hoặc có trình độ tương đương Trung cấp âm nhạc. Tốt nghiệp THPT; Bổ túc THPT.
 3. Điều kiện xét tuyển môn Ngữ văn:Từ 5,0 điểm trở lên(trường hợp đặc biệt sẽ do Hội đồng tuyển sinh xin ý kiến chỉ đạo của Bộ để quyết định), xét tuyển dựa trên một trong các kết quả sau:

– Điểm trung bình chung môn Ngữ văn trong học bạ (theo quy định của Bộ) của 3 năm học THPT.

– Điểm trung bình chung môn Ngữ văn trong 3 năm học cuối trung cấp (theo quy định của Bộ) của chương trình Văn hoá phổ thông hệ TCCN.

– Điểm thi môn Ngữ văn (theo quy định của Bộ) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

 1. Điều kiện tuyển thẳng theo quy chế của Bộ và xét tuyển thẳng theo Đề án

– Theo quy chế của Bộ GD&ĐT đối với các thí sinh đã đoạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc Quốc tế. Học viện sẽ xét công nhận các cuộc thi dựa trên tiêu chí và quy mô của cuộc thi mà thí sinh đã đoạt giải thưởng. Thủ tục xét tuyển theo quy chế của bộ GD&ĐT.

– Đối với các thí sinh tốt nghiệp hệ TCCN tại Học viện ANQGVN và đã tốt nghiệp THPT. Trong đó: ngành Piano điểm tốt nghiệp chuyên ngành từ 9.5 điểm trở lên; Tất cả các ngành còn lại điểm tốt nghiệp chuyên ngành từ 9.0 điểm trở lên. Điểm tốt nghiệp các môn thuộc khối Kiến thức âm nhạc bao gồm: Lý thuyết âm nhạc, Hoà âm, Trích giảng âm nhạc, Hình thức âm nhạc, Ký xướng âm, Piano cơ bản (LSC) từ 7.0 điểm trở lên.   

 1. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
 2. Mã số trường: NVH
 3. Mã số ngành và tổ hợp môn thi kết hợp xét tuyển:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn thi kết hợp xét tuyển

Môn xét tuyển

Môn thi

1

 

 

7210201

Âm nhạc học

Ngữ văn

1. Môn cơ sở: Chuyên ngành (viết tiểu luận).

2. Môn cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Hòa thanh, phân tích âm nhạc và Ghi âm).

+ Piano cơ bản.

2

 

 

7210203

Sáng tác âm nhạc

Ngữ văn

1. Môn cơ sở: Viết sáng tác.

2. Môn cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Hòa thanh, phân tích âm nhạc và Ghi âm).

+ Piano cơ bản.

3

 

 

7210204

Chỉ huy

(02 Chuyên ngành)

Ngữ văn

1. Môn cơ sở: Chỉ huy

2. Môn cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Hòa thanh, phân tích âm nhạc và Ghi âm)

+ Piano cơ bản.

4

 

 

7210205

Thanh nhạc

Ngữ văn

1. Môn cơ sở: Biểu diễn Thanh nhạc

2. Môn cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Hòa thanh, phân tích âm nhạc và Ghi âm).

 

5

 

7210207

Piano

Ngữ văn

1. Môn cơ sở: Biểu diễn Piano

2. Môn cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Hòa thanh, phân tích âm nhạc). 

6

 

7210208

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

(16 Chuyên ngành)

Ngữ văn

1. Môn cơ sở: Biểu diễn nhạc cụ

2. Môn cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Hòa thanh, phân tích âm nhạc).

7

 

7210209

Nhạc Jazz

(05 Chuyên ngành)

Ngữ văn

1. Môn cơ sở: Biểu diễn nhạc cụ

2. Môn cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Hòa thanh, phân tích âm nhạc). 

8

 

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

(07 Chuyên ngành)

Ngữ văn

1. Môn cơ sở: Biểu diễn nhạc cụ

2. Môn cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Hòa thanh, phân tích âm nhạc). 

 1. Tổ chức tuyển sinh:

Hồ sơ bắt buộc gồm:

– Phiếu đăng ký dự thi đại học năm 2019 (theo mẫu của Học viện)

– Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THBT đối với các thí sinh tốt nghiệp từ năm 2018 trở về trước

– Bằng Trung cấp âm nhạc hoặc giấy chứng nhận trình độ tương đương (nếu có)

– Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với các thí sinh tốt nghiệp năm 2019. Thí sinh sẽ phải nộp bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp  năm 2019 ngay sau khi có thông báo thí sinh được nhận bằng tôt nghiệp.

– Hồ sơ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

– 2 ảnh chân dung cỡ 3 x 4 (chụp trong vòng 06 tháng)

– 2 phong bì.

Lưu ý: Đối với thí sinh lựa chọn và đăng ký xét tuyển môn Ngữ văn dựa vào điểm trung bình chung trong học bạ hoặc 3 năm học cuối của hệ TCCN. Ngoài hồ sơ bắt buộc nêu trên phải nộp bản sao có công chứng  học bạ THPT hoặc Bảng điểm môn ngữ văn 3 năm học cuối hệ TCCN

Thời gian thi tuyển sinh: Ngày 9 + 10/7/2019

Thời gian nhận hồ (dự kiến): Từ ngày 6/5/2019 đến hết ngày 24/6/2019

Địa điểm: Văn phòng tuyển sinh, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam số 77, phố Hào Nam, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Phương thức nộp hồ sơ:

– Nộp trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh Học viện ANQG Việt Nam

– Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện về: Văn phòng tuyển sinh – Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, số 77, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

 1. Chính sách ưu tiên:

– Chính sách ưu tiên theo khu vực, đối tượng được thực hiện theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

– Thực hiện chế độ tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án của Học viện đã được phê duyệt.           

 1. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT về chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đại học. Hình thức nộp lệ phí thi có 2 hình thức:

– Trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

– Chuyển khoản: Số tài khoản 12810000026529 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Chương Dương. Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam.

Lưu ý: Không sử dụng hình thức nộp lệ phí thi: chuyển tiền qua Bưu điện.   

 1. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Học phí hệ đại học chính quy: 10.600.000vnd/sinh viên/năm học

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *