GIỚI THIỆU CƠ BẢN VỀ CÂY ĐÀN GUITAR

Before learning how to play an instrument, learn some information about it first. First, the guitar, also known as the Spanish guitar, belongs to the family of stringed instruments. Guitars today have 6 strings, but there are still guitars with 4, 7, 8, 10 and 12 strings. People classify guitars into two types, electric guitars and acoustic guitars. Kode Aktivasi Avast Free Antivirus 2019

THE BASICS OF A GUITAR

I. The structure of a guitar 

The guitar has 6 strings, in order from top to bottom (or from the largest string to the smallest string): Mi La Re Son Si Mi – as it is commonly called in Vietnam, or EADGBE – according to Western notation .

 

 

free fire game download for pc

 

Build a guitar

1. Lock set: 

Used to stretch and hold the 6 strings. When tuning, we turn the buckles so that the strings stretch or sag to the desired note.

2. Neck and frets: 

The neck is made of wood, where we use our left finger to press the strings to create different notes.

The neck is divided into several compartments by the keys (usually brass). The compartments 3,5,7,12… (counting from the set of keys) are usually marked with a small round dot, which can be on the face of the neck or on the side of the neck.

3. Horses: 

Hợp với bộ khóa căng các dây đàn. Nếu bạn dùng tay phải gảy dây đàn càng gần con ngựa, tiếng đàn càng mỏng và đanh. Ngược lại, nếu gảy gần lỗ thoát âm hoặc dịch lên trên cần đàn, tiếng đàn đục và ấm.

 4. Thùng đàn và lỗ thoát âm: 

Là hệ thống cộng hưởng khuếch đại âm thanh từ dây đàn, là bộ phận chính tạo nên âm thanh mà ta nghe được. 

II. Tiêu chuẩn tối thiểu của một cây guitar

– Bộ khóa chắc, không để dây bị tuột hoặc chùng sau một thời gian chơi.

– Cần đàn phải thẳng, khi ta nhìn cần đàn hợp với thùng đàn thành 1 đường thẳng tuyệt đối. 

– Phím đàn cứng, chắc chắn, dây đàn khi căng chuẩn sẽ không bị chạm vào phím đàn (dẫn đến hiện tượng rè khi chơi). Cara Aktivasi Avast Premier 2019

 

 – Tiếng đàn nghe ấm, vang, tiếng quạt đều. (vấn đề này phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm chơi đàn).

III. Phân loại guitar thùng

There are two basic types of guitars on the market today:

1. Classical Guitar

– Big neck, shorter than other types. The 12th compartment is located at the intersection of the neck and the body.

– attach nylon rope.

 – Usually used to play classical music.

Classical guitar

2. Acoustic guitar

– In between the two categories above. The neck is smaller than the classical guitar.

– Usually metal wire,

 – Play accompaniment or fingerstyle…

Acoustic Guitar

Above are the most basic descriptions for beginners. Play a lot, you will get used to it, work hard for sure you will succeed with your guitar.

pluginstorrents.com plug-torrents.com hitpcgames.com cracks4soft.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon